image description

De trajecten

Jaarlijks zetten wij een aantal leerwerktrajecten op in de brede agrarische sector, bijvoorbeeld in de groene sector, in de bloemenbranche en in de veehouderij.

TerraStart traject:
Ieder TerraStart traject is nagenoeg gelijk van opzet. De trajecten duren ongeveer een jaar. Deelnemers hebben eenmaal per week een dag les op een praktijklocatie. De overige dagen werkt de deelnemer bij een werkgever in de vorm van stage of proefplaatsing die, indien mogelijk,  overgaat naar een dienstverband. Onze doelstelling is minimaal 70% van de deelnemers aan het werk te helpen, met de focus op duurzame mogelijkheden. TerraStart heeft vier branches waarin het trajecten verzorgd: 

Deelnemers ontvangen bij succesvol afronden een vakdiploma, en zijn goed plaatsbaar bij bovenstaande en aanverwante sectoren. Wij houden bij de aanname van deelnemers rekening met de vraag vanuit de markt.  Ons onderwijs wordt gegeven door een vakdocent in een kleine groep. De begeleiding vindt plaatst door een jobcoach die elke les aanwezig is.

Wilt u  meer weten?
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden die TerraStart uw cliënt of leerling kan bieden. Samen bereiken wij het meest! U kunt onze jobcoaches telefonisch bereiken via (050) 368 23 90 of 06-23 96 38 69 via info@terrastart.nl.