Onderwijs

Het onderwijs bij TerraStart is vooral praktisch van aard. De programma’s hebben een duur van 30 of 36 dagen, 1 dag per week. Tijdens de lessen op bijzondere locaties wordt de praktijk en theorie in combinatie gegeven.

De opleidingen die op dit moment binnen de TerraStart projecten worden gegeven zijn;

  • Agrarisch Assistent
  • Assistent Hovenier
  • Assistent Bloemist
  • Assistent Teler 

Naast complete opleidingsprogramma’s bieden wij, indien gewenst, individuele cursussen en groepscursussen aan. Hierbij valt te denken aan cursussen zoals:

  • Bosmaaien
  • Motorkettingzagen
  • Veilig werken langs de weg
  • VCA

De cursussen hebben duur van tussen de 3 á 5 dagen, deelnemers ontvangen bij succesvol afronden van deze cursus een apart certificaat. 

De lessen worden verzorgd door vakdocenten van TerraNext die naast het vakinhoudelijk deel veel aandacht schenken aan het ontwikkelen werknemersvaardigheden. De TerraStart deelnemers worden opgeleid om te functioneren als assistent medewerker. TerraStart is er voor deelnemers die om diverse redenen geen toegang hebben tot het MBO. Binnen TerraStart wordt er dus beperkt aandacht geschonken aan vakken als taal en rekenen.