Welke werkgevers

Bent u een werkgever in de brede agrarische branche zoals hovenier, loonwerk, bloemist of veehouder? Heeft u een werkplek voor een assistent medewerker? Dan kan een deelnemer van TerraStart u misschien helpen!

TerraStart biedt onderwijs, bemiddeling en begeleiding aan kwetsbare mensen uit onze samenleving. Dit zijn veelal arbeidskrachten met een beperkter verdienvermogen. Zij ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld Wajong), komen van het praktijkonderwijs of speciaal voortgezetonderwijs of wonen in een zorginstelling. Om verschillende redenen zijn zij niet in staat een reguliere mbo-opleiding te volgen en moeite hebben om zelfstandig een baan te vinden. TerraStart biedt leerwerktrajecten aan binnen de sectoren groen, bloem en agrarisch.

Doorlopend bieden wij jaarlijks een aantal TerraStart projecten aan, dit houdt in dit wij doorlopend werk zoeken in de verschillende branches.

Wij zijn dus altijd op zoek naar werkgevers in de brede agrarisch branche, zoals hoveniers, loonwerk, bloemist of veehouders. Heeft u een plekje voor een assistent medewerker? Dan treden wij graag met u in contact.
 

Wat biedt TerraStart u?
Door ons begeleiding- en onderwijsprogramma zorgen we ervoor dat deze krachten zo goed als mogelijk bij u inzetbaar zijn. Wij zorgen voor een goede begeleiding, en u kunt altijd terecht bij één van onze jobcoaches. Ook ondersteunen wij u bij afstemming met diverse instanties, zoals het UWV en de gemeenten. Veelal zijn er bij de TerraStarter deelnemers diverse regelingen die u ondersteunen om deze mensen in dienst te nemen. Zoals bijvoobeeld compensatie voor de verminderde arbeidscapaciteit en no-risk regelingen.

Los van al deze regelingen zoeken wij werkgevers met een sociaal hart, die onze TerraStart deelnemers een goede kans op een gelukkig werkzaam leven willen geven. U krijgt daar veel voor terug, een gemotiveerde werknemer die een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw bedrijfsvoering.

De opleiding
Afhankelijk van het leerwerktraject volgt de deelnemer een opleiding tot assistentmedewerker in het groen, in de bloemenbrache of als boerenhulp. De opzet van de opleidingen zijn gelijk.

Het leerwerktraject duurt een jaar. In dit jaar gaan de deelnemers eenmaal per week naar de opleiding. Zij volgen in een kleine groep praktisch onderwijs, gegeven door een vakdocent. Dit traject wordt ondersteund door de inzet van een jobcoach en een power coach (sport instructeur). Naast de vakinhoudelijk inhoud van deze opleidingen wordt er aandacht geschonken aan het (verder) ontwikkelen van een werknemersvaardigheden. Zodat er een goede basis van functioneren in een organisatie aanwezig is. De opleidingen zijn breed van aard zodat ook aanverwante werkzaamheden goed passen bij de inhoud.

Mocht er vanuit de markt vraag zijn naar specifiekere onderwijs (andere agrarische branches) dan gaan wij graag in gesprek om te kijken wat wij kunnen bieden.

Wilt u meer weten over TerraStart projecten of heeft u misschien een werkplek ter beschikking? Dan treden wij graag in contact met u.
U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze jobcoaches via het telefoonnummer (050) 368 23 90 of via email info@terranext.nl.