Wat is TerraStart?

TerraStart biedt een unieke combinatie tussen onderwijs, begeleiding en bemiddeling met als doel dat kwetsbare mensen in onze samenleving een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen krijgen.

TerraStart is een onderdeel van Terra en heeft dus haar wortels in het agrarische onderwijs. De leerwerktrajecten richten zich dan ook op de sectoren groen, bloem en agrarisch in Noord-Nederland.

Lees meer

Introductievideo