Onderwijs

Het onderwijs bij TerraStart is vooral praktisch van aard. De programma’s hebben een duur van 30 of 36 dagen, 1 dag per week. Tijdens de lessen op bijzondere locaties wordt de praktijk en theorie in combinatie gegeven.

De opleidingen die op dit moment binnen de TerraStart projecten worden gegeven zijn;

 • Assistent Hovenier (VHG branche opleiding)
 • Assistent Agrarisch Medewerker
 • Assistent Bloemist

Naast complete opleidingsprogramma’s bieden wij, indien gewenst, individuele cursussen en groepscursussen aan. Hierbij valt te denken aan cursussen zoals:

 • Bosmaaien
 • Motorkettingzagen
 • Veilig werken langs de weg
 • VCA

De cursussen hebben duur van tussen de 3 á 5 dagen, deelnemers ontvangen bij succesvol afronden van deze cursus een apart certificaat. 

De lessen worden verzorgd door vakdocenten van TerraNext die naast het vakinhoudelijk deel veel aandacht schenken aan het ontwikkelen werknemersvaardigheden. De TerraStart deelnemers worden opgeleid om te functioneren als assistent medewerker. TerraStart is er voor deelnemers die om diverse redenen geen toegang hebben tot het MBO. Binnen TerraStart wordt er dus beperkt aandacht geschonken aan vakken als taal en rekenen.

Wij verzorgen ons onderwijs, op een niet schoolse locatie. Waarbij er in de nabije omgeving voldoende praktisch aan de slag kan worden gegaan.

Locatie waar wij onze lessen hebben verzorgd of verzorgen zijn;

 • Stadspark Groningen
 • De Klenckehoeve Oosterhesselen
 • Wildlands Emmen
 • Rosarium Winschoten
 • Steenbergerpark Hoogeveen
 • Golfbaan Appelscha

Deelnemers ontvangen bij succesvol afronden een certificaat/vakdiploma. De examinering vindt zowel praktisch als theoretisch plaats.

Door een intake van een jobcoach wordt bepaald wanneer een onderwijstraject passend is. Hierbij is vooral de motivatie en leerbaarheid van belang.