Begeleiding

Naast de vakdocent die eenĀ deel van het onderwijsproces op zich neemtĀ zijn er jobcoaches die de deelnemers structureel en persoonlijk begeleiden.

De jobcoach
De jobcoach begeleidt onze deelnemers bij hun weg naar betaalde arbeid. De jobcoach is de spin in het web en werkt vanuit het belang van onze deelnemers. Naast de contacten met de deelnemers, onderhoudt de jobcoach contacten met werkgevers, aanleverende partijen en andere betrokkenen zoals: ouders, verzorgers en zorginstanties.

De jobcoach is ieder lesdag aanwezig en doet daarnaast thuis- en werkplekbezoeken. De jobcoach kan indien noodzakelijk ondersteuning vragen van het zorgadviesteam van TerraNext, met een orthopedagoog/psycholoog.