Begeleiding

Naast de vakdocent die begeleiding biedt tijdens het onderwijsproces, zijn er jobcoaches en powercoaches die de deelnemers structureel en persoonlijk begeleiden.

De jobcoach
De jobcoach begeleidt onze deelnemers bij hun weg naar betaalde arbeid. De jobcoach is de spin in het web en werkt vanuit het belang van onze deelnemers. Naast de contacten met de deelnemers, onderhoudt de jobcoach contacten met werkgevers, aanleverende partijen en andere betrokkenen zoals: ouders, verzorgers en zorginstanties.

De jobcoach is ieder lesdag aanwezig en doet daarnaast thuis- en werkplekbezoeken. De jobcoach kan indien noodzakelijk ondersteuning vragen van het zorg advies team van TerraNext, met een een orthopedagoog / psycholoog.

De powercoach
De powercoach/sporttrainer, gaat acht keer een dagdeel de deelnemers coachen en trainen op de volgende aspecten:

  • Weerbaarheid
  • Ergonomie
  • Samenwerken
  • Omgaan met conflicten

De powercoach voert deze lessen uit door middel van sport en spel. Hij wordt ondersteund door instructeurs en een fysiotherapeut om de belastbaarheid (TerraStarters krijgen fysiek werk) te vergroten.

Naast het begeleiden van het traject, bieden wij jobcoaching op de werkvloer aan. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de aanleverende partij. Voor deelnemers met een Wajong indicatie heeft TerraStart (Stichting agrarisch opleidingscentra Terra) een jobcoachlicentie, hierbij kan in overleg met UWV, tot drie jaar begeleiding worden geboden.