Wat bieden we

TerraStart is een onderdeel van Terra en heeft dus haar wortels in het agrarische onderwijs. De  missie van TerraStart is:

TerraStart helpt kwetsbare mensen aan het werk!

Dit doen wij door op innovatieve wijze een combinatie te maken tussen onderwijs, begeleiding en bemiddeling naar de arbeidsmarkt in de sectoren groen, bloem en agrarisch in Noord Nederland.

Wie bedoelen wij met kwetsbare mensen?
TerraStart spreekt in de missie over kwetsbare mensen. Hiermee worden mensen bedoeld die praktijk of speciaal onderwijs volgen en niet toegelaten kunnen worden aan het reguliere mbo, een uitkering ontvangen (zoals Wajong) of bij een zorginstelling wonen. Wat de achtergrond van de TerraStart deelnemer ook is, een ieder heeft grote moeite om zelfstandig aan een betaalde baan te komen binnen de reguliere arbeidsmarkt en heeft daar hulp bij nodig.

De deelnemer is dan misschien kwetsbaar, maar is wel gemotiveerd om aan het werk te gaan. De jobcoaches van TerraStart helpen bij het vinden van die baan. Hierbij zijn twee zaken belangrijk: wederzijds respect én motivatie om te leren en te werken!

Hoe helpen wij mensen aan het werk?
Doordat de medewerkers van TerraStart goede ‘voelsprieten’ hebben in de verschillende branches, weet men aan welke arbeidskrachten werkgevers mogelijk behoefte hebben. Met behulp van de samenwerkende organisaties wordt er contact gezocht met mogelijk geschikte kandidaten. Samen met de kandidaatdeelnemer wordt gekeken of men zou passen in de branche en het vakgebied. Omdat in de meeste gevallen de kandidaatdeelnemer niet is opgeleid voor het vakgebied, wordt vastgesteld of men het leerniveau zou kunnen halen.

Waarom werkt de innovatieve aanpak van TerraStart?
De aanpak van TerraStart is innovatief omdat wij onderwijs, bemiddeling en begeleiding combineren. Daarbij werken wij intensief samen met werkgevers en organisaties zoals UWV, gemeenten en diverse zorginstellingen. Deze samenwerking is noodzakelijk om deelnemers te vinden, de persoonlijke situatie rondom de deelnemer in beeld te brengen, de financiering te regelen om de leerwerktrajecten te kunnen betalen en daadwerkelijk geschikte arbeidsplaatsen voor de deelnemers te vinden.

De kracht van TerraStart is de individuele aanpak. TerraStart maakt onderdeel uit van een grote organisatie, Terra (OnderwijsgroepNoord). Het team van TerraStart is slagvaardig. De communicatielijnen binnen de organisatie zijn kort en informeel. De medewerkers van TerraStart, kennen de deelnemers persoonlijk, kennen hun omgeving en zijn goed op de hoogte van hun persoonlijke situatie. De medewerkers gaan uit van de individuele mogelijkheden van iedere deelnemer en proberen het maximale uit iemand te halen.

TerraStart heeft het Blik op Werk keurmerk. Deze onafhankelijke organisatie hanteert regels voor het Keurmerk en in licentieovereenkomsten voor instrumentgebruik die persoonlijke gegevens van mensen veilig stelt. Lees hier meer over het Blik op Werk keurmerk.

Onderwijs

Het onderwijs bij TerraStart is vooral praktisch van aard. De programma’s hebben een duur van 30 of 36 dagen, 1 dag per week.

Tijdens de lessen op bijzondere locaties wordt de praktijk en theorie in combinatie gegeven.

De opleidingen die op dit moment binnen de TerraStart projecten worden gegeven zijn;

 • VHG Branche opleiding Assistent Hovenier
 • Assistent Agrarisch Medewerker
 • Assistent Bloemist (introductie)

Naast complete opleidingsprogramma’s bieden wij, indien gewenst, individuele cursussen en groepscursussen aan. Hierbij valt te denken aan cursussen zoals:

 • Bosmaaien
 • Motorkettingzagen
 • Veilig werken langs de weg
 • VCA

De cursussen hebben duur van tussen de 3 á 5 dagen, deelnemers ontvangen bij succesvol afronden van deze cursus een apart certificaat. 

De lessen worden verzorgd door vakdocenten van TerraNext en Nordwin die naast het vakinhoudelijk deel veel aandacht schenken aan het ontwikkelen werknemersvaardigheden. De TerraStart deelnemers worden opgeleid om te functioneren als assistent medewerker. TerraStart is er voor deelnemers die om diverse redenen geen toegang hebben tot het MBO. Binnen TerraStart wordt er dus beperkt aandacht geschonken aan vakken als taal en rekenen.

Wij verzorgen ons onderwijs, op een niet schoolse locatie. Waarbij er in de nabije omgeving voldoende praktisch aan de slag kan worden gegaan.

Locatie waar wij onze lessen hebben verzorgd of verzorgen zijn;

 • Stadpark Groningen
 • Klenckehoeve Oosterhesselen
 • Dierentuin (nu Wildlands) Emmen,
 • Rosarium Winschoten
 • Steenbergerpark Hoogeveen

Deelnemers ontvangen bij succesvol afronden een certificaat / vakdiploma. De examinering vindt zowel praktisch als theoretisch plaats. Ook wordt hierbij goed gekeken als een deelnemers in staat is om als assistent werknemers te functioneren.  

Door een intake van een jobcoach wordt bepaald als een onderwijstraject passend is. Hierbij is vooral de motivatie en leerbaarheid van belang.

Bemiddeling

Het doel van TerraStart is werk! Wij zoeken naar een passende werkplek voor onze deelnemers. Hierbij zijn de aard van de werkzaamheden en de cultuur van een organisatie van belang. TerraStart en haar partners hebben een breed netwerk qua “groene werkgevers”. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van de netwerken van de Terra scholen en intermediairs.

De jobcoach zal een potentiele werkgever eerst bezoeken om te kijken als een match te maken is. Indien dit passend is, dan zal de jobcoach samen met onze deelnemer op gesprek gaan. Mocht er dan een goede klik zijn, dan zal de deelnemer gaan starten op een stage of proefplaatsing. Onze jobcoach zal een deel van de eerste werkdag aanwezig zijn.

Begeleiding

Naast de vakdocent die begeleiding biedt tijdens het onderwijsproces, zijn er jobcoaches en powercoaches die de deelnemers structureel en persoonlijk begeleiden.

De jobcoach
De jobcoach begeleidt onze deelnemers bij hun weg naar betaalde arbeid. De jobcoach is de spin in het web en werkt vanuit het belang van onze deelnemers. Naast de contacten met de deelnemers, onderhoudt de jobcoach contacten met werkgevers, aanleverende partijen en andere betrokkenen zoals: ouders, verzorgers en zorginstanties.

De jobcoach is ieder lesdag aanwezig en doet daarnaast thuis- en werkplekbezoeken. De jobcoach kan indien noodzakelijk ondersteuning vragen van het zorg advies team van TerraNext, met een een orthopedagoog / psycholoog.

De powercoach
De powercoach/sporttrainer, gaat acht keer een dagdeel de deelnemers coachen en trainen op de volgende aspecten:

 • Weerbaarheid
 • Ergonomie
 • Samenwerken
 • Omgaan met conflicten

De powercoach voert deze lessen uit door middel van sport en spel. Hij wordt ondersteund door instructeurs en een fysiotherapeut om de belastbaarheid (TerraStarters krijgen fysiek werk) te vergroten.

Naast het begeleiden van het traject, bieden wij jobcoaching op de werkvloer aan. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de aanleverende partij. Voor deelnemers met een Wajong indicatie heeft TerraStart (Stichting agrarisch opleidingscentra Terra) een jobcoachlicentie, hierbij kan in overleg met UWV, tot drie jaar begeleiding worden geboden.

Deel dit