De leerwerktrajecten

Jaarlijks zetten wij een aantal leerwerktrajecten op in de brede agrarische sector, bijvoorbeeld in de groene sector, in de bloemenbranche en in de veehouderij.

TerraStart traject:
Ieder TerraStart traject kent een nagenoeg gelijke opzet. Het traject heeft een een gemiddelde duur van een jaar, hierin wordt eenmaal per week een dag onderwijs verzorgd en de overige dagen werkt de deelnemer bij een werkgever in de vorm van stage of proefplaatsing die, indien mogelijk,  overgaat naar een dienstverband. Onze doelstelling is minimaal 70% van de deelnemers aan het werk te helpen, met de focus op duurzame mogelijkheden.

Momenteel zijn er drie verschillende TerraStart richtingen, hierbij een overzicht met de opleiding die erbij hoort.

  • TerraStart Groen:            VHG vakopleiding Assistent Hovenier.
  • TerraStart Boerenhulp:  Opleiding Assistent Agrarisch
  • TerraStart Bloem:            Opleiding Assistent Bloemist

Deelnemers ontvangen bij succesvol afronden een vakdiploma, en zijn goed plaatsbaar bij bovenstaande en aanverwante sectoren.

Wij houden bij de aanname van deelnemers rekening met de vraag vanuit de markt en gaan de markt niet overspoelen met onze deelnemers (geografisch spreiding).

Ons onderwijs wordt gegeven door een vakdocent in een kleine groep op zo mogelijk niet schoolse locatie. De begeleiding vindt plaatst door een jobcoach die elke les aanwezig is. Dit wordt ondersteund door een sportprogramma (powercoach met ondersteuning van fysiotherapeut) om de weerbaarheid en assertiviteit te vergroten.

Wij zijn feitelijk een re-integratieorganisatie binnen het reguliere onderwijs (geen reguliere bekostiging) en hebben afspraken en maken graag afspraken met uitkerende organisaties, praktijk- en speciaal onderwijs en zorginstellingen over samenwerking. Zo hebben wij met het UWV meerdere contracten waarbinnen wij onze dienstverlening kunnen bieden.

Wilt u  meer weten?
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden die TerraStart uw cliënt of leerling kan bieden. Samen bereiken wij het meest!

U kunt onze jobcoaches telefonisch bereiken via (050) 368 23 90 via info@terranext.nl.